Rudolf Zischka

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZISCHKA Rudolf

XII. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 2935; 10.

Byl členem výb. bran., im., in., ink., kult., parl.

úsp. kom., rozp., ústav.-práv. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

aby byla poskytnuta vydatná a rychlá pomoc obyvatelům olomouckého okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 1004.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 1240.

130, 22. II. 1938; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1170, 1171, 1172, 1173, 1176, 1177, 1178.

127, 16. XII. 1937; 52-56.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 10.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n. (t. 357).

33, 19. III. 1936; 7.

o zákonu, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry posle zákonů o podpoře zahraničního obchodu (t. 782).

79, 12. II. 1937; 12.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 9.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 11.

Žádosti ve věcech imunity:

aby proti posl. dr Zippeliusovi zakročeno bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivý výrok.

58, 26. VI. 1936; 64.

žádost odvolána. 80, 18. II. 1937; 4.

okr. soud ve Šternberku (přestupek podle zákona na ochranu cti č. 108/33 Sb. z. a n.).

60, 7. X. 1936; 9.

zpr. t. 728; zprav. F. Nový; nevydán.

85, 5. III. 1937; 45.

Volán k pořádku:

96, 27. IV. 1937; 19, 20.ISP (příhlásit)