Wolfgang Zierhut

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZIERHUT Wolfgang

VIII. voleb. kraj

LW-SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol., stál., zahr. a zeměd.

Po splynutí strany něm. zemědělců se stranou sudetskoněmeckou vstoupil 29. III. 1938 do klubu poslanců sudetskoněmecké strany.

143, 29. III. 1938; 4.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 338 Sb. z. a n. o dani z vodní síly, t. 122.

13, 14. XI. 1935; 4.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Nár. shrom. na r. 1936, t. 225.

21, 11. XII. 1935; 78.

na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu NS, t. 801.

83, 26. II. 1937; 3.

aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům poběžovického soudního okresu, postiženým velkým krupobitím, t. 985.

105, 15. VI. 1937; 3.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okrese České Budějovice, t. 988.

106, 17. VI. 1937; 3.

na poskytnutí mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům, zahradníkům, majitelům ovocných zahrad a všem, kteří ve dnech 8.-14. VI. 1937 byli poškozeni krupobitím a průtrží mračen v obcích okr. Slaný, Roudnice, Louny, Rakovník, Most a Bílina, t. 989.

106, 17. V. 1937; 3.

na pomoc postiženým živelní pohromou na českém západě, t. 1006.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu humpoleckého, postiženým živelní pohromou, t. 1008.

107, 22. VI. 1937; 5.

na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění, t. 1012.

107, 22. VI. 1937; 10.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění RČS, t. 1013.

107, 22. VI. 1937; 10.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v obcích Pečičky, Pečice, Cetyně, Bohostice, Smolotely, okr. Příbram, postiženým dlouhotrvajícím suchem, t. 1042.

112, 29. X. 937; 10.

Návrhy pozměňovací:

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 107.

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 17.

Návrhy resoluční:

k t. 313. 31, 5. III. 1936; 23.

k t. 980. 106, 17. VI. 1937; 39.

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 55.

Prohlášení:

jménem něm. Svazu zemědělců k vládnímu programu, předneseném minist. předsedou J. Malypetrem 18. VI. 1935.

5, 25. VI. 1935; 30.

jménem Svazu zemědělců k exposé min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935.

12, 8. XI. 1935; 20.

jménem něm. Svazu zemědělců k zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 78.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 6.

Interpelace:

ve věci úpravy železničních tarifů v jižních Čechách,

t. 268/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 396/VI. 39, 28. IV. 1936; 72.

Žádost ve věcech imunity:

aby proti posl. dr Neuwirthovi a inž. Künzlovi zakročeno bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivý výrok.

5, 25. VI. 1935; 75.

zpr. t. 100; zprav. dr Neuman; oběma jmenovaným udělena veřejná důtka.

12, 8. XI. 1935; 29.ISP (příhlásit)