Erwin Zajiček

Narozen: v roce 1890

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZAJIČEK Erwin

X. voleb. kraj

DCHS, mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. kult. rozp. a soc.-pol.

Jmenován ministrem bez portefeuille dne 2. VII. 1936.

60, 7. X. 1936; 3.

Jmenován opětně ministrem bez portefeuille 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra bez portefeuille 24. III. 1938.

143, 29. III. 1938; 4.

Při zániku klubu zůstal mk.

143, 29. III. 1938; 4.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

aby byla poskytnuta mimořádná výpomoc jihomoravským zemědělcům, kteří byli postiženi mrazem a krupobitím, t. 27.

4, 24. VI. 1935; 4.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, (t. 293).

30, 28. II. 1936; 4.

o zákonu o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém, (t. 355).

32, 17. III. 1936; 11.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují někt. ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n., (t. 357).

32, 17. III. 1936; 20

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

33, 19. III. 1936; 26.

Interpelace:

o výslužném asi 30 železničních zaměstnanců,

t. 44/I. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/XV. 8, 5. XI. 1935; 16.

o vranovské údolní přehradě,

t. 44/XXIV. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/XVII. 8, 5. XI. 1935; 16.

o hlubších příčinách smrti 31 školních dítek, které se utopily v Dyji,

t. 497/VII. 53, 16. VI. 1936; 4.

odpov. t. 630/IX. 62, 15. X. 1936; 4.ISP (příhlásit)