Josef Zajíc

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZAJÍC Josef

XXII. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. in. (II. náhr.).

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zbaven mandátu 20. I. 1939 v důsledku rozpuštění politických stran na Podkarpatské Rusi.

Návrh iniciativní:

na poskytnuty okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh resoluční:

k t. 980. 106, 17. VI. 1937; 39.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podk. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (t. 980).

106, 17. VI. 1937; 31.

Interpelace:

o nezákonném postupu podkarpatoruské finanční správy proti výrobcům vína na Podkarpatské Rusi,

t. 1347/VII. 150, 2. VIII. 1928; 7.ISP (příhlásit)