Ján Ursíny

Narozen: v roce 1896
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

URSÍNY Ján

XVII. voleb. kraj

REP-Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. zeměd.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Návrh iniciativní:

na pomoc obyvatelům obce Nižnia, okr. Trstená, postiženým katastrofálním požárem, t. 1317.

146, 7. IV. 1938; 8.

Prohlášení:

jménem slovenských poslanců koalovaných stran se sloven. posl. nár. obce fašistické za rozpravy o smlouvách s Maďarskem (t. 1272, 1274, 1275) odmítá autonomii Slovenska a Podk. Rusi.

144, 31. III. 1938; 6.

Řeč ve rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 44.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

11, 7. XI. 1935; 12.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 51.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 37.

Interpelace:

o urychleném provedení unifikace právního pořádku,

t. 711/V. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 889/III. 98, 20. V. 1937; 4.ISP (příhlásit)