PhDr. František Uhlíř

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

UHLÍŘ František

XIV. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) a kult.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na rychlou pomoc obyvatelstvu okresu hranického, postiženému krupobitím, t. 37.

6, 26. VI. 1935; 66.

na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869 č. 59 říš. zák., jímžto se ustanovují pravidla vyučování ve školách obecných, t. 49.

8, 5. XI. 1935; 16.

na zrušení moravských enkláv v bývalém Slezsku, t. 279.

27, 18. II. 1936; 6.

na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům), t. 512.

53, 16. VI. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se zřizuje samostatná československá státní Vysoká škola politická a novinářská v Praze, t. 710.

74, 15. XII. 1936; 3.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 293

(novelisace § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných).

29, 27. II. 1936; 6.

doslov 30, 28. II. 1936; 36, oprava tiskových chyb 40.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financ. dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 8.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů, jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

84, 4. III. 1937; 22.

Interpelace:

o protistátní činnosti agitátorů "Sudetendeutsche Partei - předseda Konrád Henlein" v době voleb na Hlučínsku,

t. 8/XII. 6, 26. VI. 1935; 66.

odpov. t. 74/I. 8, 5. XI. 1935; 16.

o protistátním smýšlení německé středoškolské a vysokoškolské mládeže,

t. 88/VII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/IX. 29, 27. II. 1936; 4.

o řádění paličů na Hlučínsku a o protičeském chování části obyvatelstva tamtéž,

t. 88/VIII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/VIII. 29, 27. II. 1936; 4.

o soukromém německém vyučování na Hlučínsku,

t. 88/XIV. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XI. 29, 27. II. 1936; 4.

o chování se polských učitelů na Těšínsku,

t. 88/XVI. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 274/IX. 27, 18. II. 1936; 6

o protistátní činnosti provokatérů na Těšínsku,

t. 88/XVII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XIII. 29, 27. II. 1936; 4.

o sídlech zkušebních komisí pro učitelství na obecných a měšťanských školách,

t. 268/VIII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 387/VI. 36, 21. IV. 1936; 5.

ve věci úpravy cestovních a dietních paušálů a zlevněné jízdenky okresním školním inspektorům,

t. 268/IX. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/XV. 47, 26. V. 1936; 5.

o učitelských praktikantech,

t. 268/XIII. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 378/IX. 36, 21. IV. 1936; 5.

o konečné likvidaci nároků plebiscitních poškozenců na Těšínsku,

t. 268/XV. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 396/III. 39, 28. IV. 1936; 72.

ve věci nutného doplnění systemisovaného stavu na důchodkových kontrolních úřadech v zemi Moravskoslezské,

t. 268/XVI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 447/IX. 47, 26. V. 1936; 5.

v záležitosti úpravy toku řeky Ostravice,

t. 305/XVI. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 487/III. 52, 10. VI. 1936; 20.

o bezodkladné pomoc sociálně trpícím dětem na okrese valašsko-meziříčském,

t. 305/XVII. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 461/XVII. 47, 26. V. 1936; 5.

o nutném dokončení výstavby státní nemocnice v Moravské Ostravě-Zábřehu n. O.,

t. 330/XIII. 31, 5. III. 1936; 5.

odpov. t. 578/II. 60, 7. X. 1936; 8.

o odborných zkouškách ředitelských, zavedených vlád. nař. č. 168/1934 Sb. z. a n.,

t. 341/XIV. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/XIII. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve věci daňových odpisů a úlev továrně Weisshuhnově v Žimrovicích na Opavsku,

t. 744/XVII. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 946/II. 105, 15. VI. 1937; 3.

o nevyřizování spisů u okres. úřadu v Novém Jičíně,

t. 843/II. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1047/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

o řádění protistátních živlů na Hlučínsku,

t. 861/XII. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1076/II. 112, 29. X. 1937; 11.

o šikanování příslušníků čsl. církve u okresního úřadů v Novém Jičíně,

t. 888/X. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1047/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

pro naléhavou pomoc zaměstnancům dvorů Luhy v Kopřivnici ocitnuvším se na pokraji zkázy v důsledku nesprávně provedené pozemkové reformy,

t. 888/XI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1050/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

o protistátním smýšlení Němců v Krnově, jak se projevilo v souvislosti s návštěvou Konráda Henleina,

t. 902/XV. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/V. 112, 29. X. 1937; 11.ISP (příhlásit)