Karol Rybárik

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RYBÁRIK Karol

XXI. voleb. kraj

REP-Ľud.

Slib vykonal 1, 8. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. soc.-pol. a zahr.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na oživení zaměstnanosti v oboru soustavné elektrisace na Slovensku, t. 346.

32, 17. III. 1936; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Král. Chlumec, Vel. Kapušany, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na pomoc postiženým požárem v Modre, okres Humenné a v Ladomirové, okr. Snina, t. 1033.

112, 29. X. 1937; 10.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 364

(zákon, kterým se prodlužují a doplňují zákony, týkající se bytové péče).

33, 19. III. 1936; 22.

doslov 34, 20. III. 1936; 40, 43.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1169

(zákon o úsporných opatřeních personálních).

125, 14. XII. 1937; 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 27.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Košicích (přečin urážky a utrhání na cti tiskem podle § 1, § 3 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 226; zprav. F. Dlouhý; nevydán.

32, 17. III. 1936; 25.

kraj. soud v Košicích (přečin pomluvy tiskem podle § 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 19.

zpr. t. 182; zprav. F. Dlouhý; vydán.

35, 26. III. 1936; 8.

kraj. soud v Košicích (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

12, 8. XI. 1935; 3.

zpr. t. 222; zprav. F. Nový; nevydán.

32, 17. III. 1936; 24.ISP (příhlásit)