Josef Rösler

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RÖSLER Josef

V. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. ústav.-práv. a techn.-doprav.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na změnu § 104, odst. 1, písm. a) zák. ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z. a n., ve znění zák. ze dne 13. VII. 1934, č. 143 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoc, invalidity a stáří, t. 1202.

129, 27. I. 1938; 8.

Interpelace:

že byl uložen bez důvodu přísný trest správní přes osvobození soudní a že pražský zemský úřad porušil jazykový zákon,

t. 649/XVI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXIV. 80, 18. II. 1937; 4.

že se při úředním označování německých místních jmen užívá písmen, která jsou cizí německému jazyku,

t. 658/XIII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXIX. 80, 18. II. 1937; 4.

o protizákonném nátlaku na obecní úředníky v Georgsvalde, jímž měli býti donuceni upisovati půjčku na obranu státu,

t. 673/III. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 775/XXXIV. 80, 18. II. 1937; 4.

o formalismu soudů při zkoumání vysvědčení chudoby,

t. 675/II. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 828/I. 88, 31. III. 1937; 4.

o přehmatu úředníka Pokorného od frýdlantského stát. policejního úřadu,

t. 769/X. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 916/XIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

že obec Dolní Ehrenberk v okr. rumburském proti zákonu uvalila na nezaměstnané hromadnou pokutu,

t. 790/XVII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 910/V. 100, 3. VI. 1937; 4.

že komisař vrchlabského okres. úřadu, dr František Novák, bez důvodu rozpustil schůzi v Prosečném,

t. 861/V. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1050/XXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že správní úřady vydávají trestní nálezy odporující prohlášení amnestie pana presidenta státu ze dne 7. III. 1937,

t. 888/XXVI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1041/XII. 112, 29. X. 1937; 10.

o služebních poklescích Stanislava Novotného, zaměstnance četnické stanice ve Smržovce,

t. 918/IV. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/III. 112, 29. X. 1937; 11.

že expositura stát. policie v Rumburku, berní správa ve Varnsdorfu a berní úřad v Rumburku porušují jazykový zákon,

t. 1062/XXVI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XV. 130, 22. II. 1938; 5.

že se u okres. soudu ve Štětí nedbá ustanovení jazykového nařízení z r. 1926,

t. 1222/XIX. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1373/XV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že se vlakvedoucí Jos. Hradecký z Litoměřic, Dlouhá ul. č. 36 dopustil trestného štvaní proti Němcům,

t. 1347/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Litoměřicích. (přečin podle § 18, č. 2 zák. č. 50/23 Sb. z. a n.).

60, 7. X. 1936; 9.

zpr. t. 732; zprav. dr Neuman; nevydán.

85, 5. III. 1937; 45.

kraj. soud v Č. Lípě [zločiny podle §§ 87, 152, 155a), d) tr. z.].

94, 22. IV. 1937; 4.

okr. soud v Rumburku (přestupky podle §§ 4 a 5 zákona č. 309/1921 Sb. z. a n.).

105, 15. VI. 1937; 3.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.ISP (příhlásit)