Bohuš Rodovský

Narozen: v roce 1874

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RODOVSKÝ Bohuš

I. A voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených okresních zřízenců a cestářů, t. 484.

49, 4. VI. 1936; 4.

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 264 Sb. z. a n., o potravní dani na čáře, t. 1161.

124, 13. XII. 1937; 5.

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa, t. 1162.

124, 13. XII. 1937; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 541. 58, 26. VI. 1936; 45.

Návrh resoluční:

k t. 435. 47, 26. V. 1936; 29.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přestupek podle § 2 zákona o ochraně cti č. 108/33 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 9.

zpr. t. 811; zprav. V. Košek; vydán.

104, 11. VI. 1947; 14.

okr. trest. soud v Praze (přestupek podle §§ 1 a 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

89, 1. IV. 1937; 3.

zpr. t. 972; zprav. V. Košek; vydán.

115, 15. XI. 1937; 17.

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle §§ 1 až 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

90, 8. IV. 1937; 3.

zpr. t. 973; zprav. J. Dvořák; vydán.

149, 12. V. 1938; 40.



ISP (příhlásit)