Karel Řičář

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŘIČÁŘ Karel

II. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu okresu hlineckého, t. 954.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci všem živelní katastrofou dne 27. V. 1937 poškozeným v obcích: Sedleci, Vanicích, Domoradicích a okolních v okr. Vysoké Mýto, t. 955.

102, 8. VI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 65.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

141, 17. III. 1938; 45.ISP (příhlásit)