JUDr. Ivan Markovič

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1944

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MARKOVIČ Ivan, Dr.

XV. voleb. kraj

ČSD-hosp. NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. soc.-pol. a ústav.-práv.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib místopředsednický.

1, 18. VI. 1935; 17-18.

Zvolen definitivně místopředsedou poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Stal se hosp. klubu posl. NSP

156, 13. XII. 1938; 3

Zbaven mandátu 25. I. 1939 v důsledku rozpuštění čsl. strany soc. dem. na Slovensku.

Posmrtná vzpomínka:

předsedovi poslanecké sněmovny Boh. Bradáčovi.

7, 23. X. 1935; 2

Návrh iniciativní:

na poskytnutí pomoci občanům postiženým povodněmi na dolním toku Moravy, Váhu a podél Dunaje na Žitném Ostrově, t. 883.

96, 27. IV. 1937; 25.

Návrh pozměňovací:

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 241

(návrh posl. Berana, Hampla, Zeminové, dr Jos. Dolanského, Mlčocha, Tauba a Zierhuta (t. 225) na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na rok 1936).

23, 19. XII. 1935; 8, doslov 27.

úst.-práv. výb. zpr. t. 538

(návrh posl. Kleina, Stivína, Pika a Němce na vydání zákona o. pracovním poměru redaktorů).

57, 25. VI. 1936; 63.

doslov 58, 26. VI. 1936; 58.

úst.-práv. výb. zpr. t. 708.

(návrh posl. Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Viereckla a dr Luschku (t. 700) na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z roku 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na rok 1937).

74, 15. XII. 1936; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník (t. 844).

92, 15. IV. 1937; 36.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav. a fin. a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. IX. 1937.

122, 4. XII. 1937; 7.

Interpelace:

o usnesení moravskoslezské advokátní komory o zapsání kandidátů advokacie,

t. 147/VI. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 340/VI. 32, 17. III. 1936; 5.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud v Pezinku (přestupek pomluvy podle § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 213; zprav. dr Dufek; nevydán

30, 28. II. 1936; 44.ISP (příhlásit)