Dr.Ing.doc Hans Lokscha

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LOKSCHA Hans, Dr., inž.

XI. vol. kraj

DCHS-SdP-DNS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp., zásob. a zeměd.

Po splynutí něm. křesť. soc. strany děln. se stranou sudetskoněmeckou vstoupil 29. III. 1938 do klubu poslanců sudetskoněmecké strany.

143, 29. III. 1938; 4.

Stal se členem klubu posl. DNS 7. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na podporu těch, kdož byli dne 24. VI. 1936 ve Znojmě a okolí postiženi bouří, t. 591.

60, 7. X. 1936; 8.

na poskytnutí mimořádné pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům, zahradníkům, majitelům ovocných zahrad a všem, kteří ve dnech 8.-14. VI. 1937 byli poškozeni krupobitím a průtrží mračen v obcích okr. Slaný, Roudnice, Louny, Rakovník, Most a Bílina, t. 989.

106, 17. VI. 1937; 3.

aby byla zahájena opatření ke zmenšení škod, které povstaly přezimováním ozimého žita zvláště na severní Moravě a ve Slezsku, t. 991.

106, 17. VI. 1937; 3.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Kráľ. Chlumec, Vel. Kapušany, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu Podk. Rusi, postiženému živelní pohromou, t. 1001.

107, 22. VI. 1937; 5.

aby se poskytla mimořádná pomoc zemědělcům a drobným rolníkům v okr. ústeckém a litoměřickém, kteří byli těžce poškozeni krupobitím, t. 1003.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu humpoleckého, postiženým živelní pohromou, t. 1008.

107, 22. VI. 1937; 5.

o opatřeních ke zmírnění neúrody, kterou lze očekávati ve Slezsku a na severní Moravě pro katastrofální sucho, t. 1015.

108, 24. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v obcích Pečičky, Pečice, Cetyně, Bohostice, Smolotely, okr. Příbram, postiženým dlouhotrvajícím suchem, t. 1042.

112, 29. X. 1937; 10.

na vydatnou pomoc krajům postiženým živelními pohromami, t. 1136.

116, 27. XI. 1937; 5.

o pomocných opatřeních ve prospěch jihomoravských zemědělců postižených mrazy, t. 1364.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. dr. Kozáka, Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, Staška a Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (t. 417).

43, 8. V. 1936; 3.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 8.ISP (příhlásit)