Otto Liebl

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LIEBL Otto

VI. voleb. kraj

SdP, mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. soc.-pol. a techn.-doprav.

Přestal. býti členem klubu poslanců sudetsko-německé strany 6. XI. 1937.

114, 9. XI. 1937; 4.

Vzdal se posl. mandátu 8. IV. 1938 s platností od 1. V. 1938;

147, 26. IV. 1938; 6.

Po něm nastoupil Nickel Arthur.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o snížení jízdného na železnici pro zaměstnance v době jejich zákonité dovolené, t. 442.

44, 14. V. 1936; 4.

Interpelace:

o nezákonném postupu četníka Liebla ze Záblatí v politickém okrese prachatickém,

t. 352/VII. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 461/XIX. 47, 26. V. 1936; 5.

o vypsání voleb do orgánů nemocenského a sociálního pojištění,

t. 446/III. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. 602/XXIII. 60, 7. X. 1936; 8.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Mostě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

60, 7. X. 1936; 8.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

92, 15. IV. 1937; 4.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti cti).

136, 8. III. 1938; 3.ISP (příhlásit)