Josef Lanc

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LANC Josef

VI. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol. a zásob.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 155. XII. 1938; 13

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 536

(zákon o pojištění u báňských bratrských pokladen).

57, 25. VI. 1936; 74.

doslov 58, 26. VI. 1936; 45.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o vojenském polním trestním řízení (t. 880); mluví též o důlní katastrofě na dole "Ferdinand" v Chomli.

96, 27. IV. 1937; 14.

Interpelace:

o nedodržování bezpečnostních předpisů na dole "Prokop" v Sobědruhách u Teplic,

t. 88/XV. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 304/IX. 29, 27. II. 1936; 4.

o příčinách neutěšených poměrů hornictva v republice Československé a o možnostech zlepšení existenčních poměrů horníků zvýšením dosavadních mezd a zkrácením pracovní doby v uhelných dolech na 6 hodin denně,

t. 1139/VIII. 123, 9. XII. 1937; 4.ISP (příhlásit)