RSDr. Rudolf Cvik

Narozen: v roce 1923

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CVIK Rudolf

KSS

283. (Trnava I.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Mandátový výb. od 20. 2. 1959.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227)

24, 16. IV. 1958; 187.ISP (příhlásit)