Vincenc Červinka

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČERVINKA Vincenc

KSČ

234. (Gottwaldov-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 16. IV. 1958; 168.

o zákonu o národních výborech (t. 394).

38, 25. V. 1960; 34.ISP (příhlásit)