JUDr. Alexej Čepička

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČEPIČKA Alexej, JUDr.

KSČ

221. (Kroměříž I)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 9.

Jmenován I. náměstkem předsedy vlády a ministrem národní obrany 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 6.

Zproštěn funkce I. náměstka předsedy vlády a ministra národní obrany 25. IV. 1956.

11, 30. VII. 1956; 4.ISP (příhlásit)