Leopold Buzek

Narozen: v roce 1925

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUZEK Leopold

B

243. (Místek-Lískovec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 24.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o organizaci tělesné výchovy (t. 99).

15, 20. XII. 1956; 101.ISP (příhlásit)