Bohumil Bureš

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUREŠ Bohumil

KSČ

40. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 13.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd. do 19. 2. 1958.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 19. 2. 1958.

24, 15. IV. 1958; 6.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 36

(vl. nař. č. 38 Sb. ze 6. VII. 1955 o organizací plemenářské služby).

Zpravodajem.

9, 24. X. 1955; 65.

zeměd. a úst.-práv. výb. zpr. t. 38

(vlád. nař. č. 36 Sb. ze 6. VII. 1955, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev vlád. nař. č. 47 Sb. z 10. VIII. 1955 o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků).

9, 24. X. 1955; 65.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 57.ISP (příhlásit)