František Bubník

Narozen: v roce 1907
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUBNÍK František

KSČ

75. (Č. Budějovice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst.-práv. od 18. 4. 1957.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 226.

(vlád. návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb.)

25, 16. IV. 1958; 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů (t. 149).

19, 4. VII. 1957; 53.

o zákonu o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon). T. 395.

38, 25. V. 1960; 40.ISP (příhlásit)