Miloslav Bráborec

Narozen: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BRÁBOREC Miloslav

KSČ

135. (Hradec Králové)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 18.

Volba ověřena: 3, 14. XII. 1954; 116.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1955 (t. 19).

4, 22. III. 1955; 130.ISP (příhlásit)