Josef Borůvka

Narozen: v roce 1911
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BORŮVKA Josef

KSČ

143. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd.,

rada poslanců od 23. 6. 1957.

Zpravodajem:

výb. zeměděl. zpr. t. 345

(o jednotných zemědělských družstvech).

33, 9. VII. 1959; 101.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 13. XII. 1954 o programu vlády.

2, 14. XII. 1954; 83.

o Smlouvě mezi ČSR a NDR o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech (t. 114)

16, 6. III. 1957; 83.

o zákonu o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé (t. 250)

27, 16. 10. 1958; 75.ISP (příhlásit)