Ján Zeman

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZEMAN Ján

KSČ

266. (Bratislava II.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954, 25.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr.

Dne 15. II. 1960 se vzdal poslaneckého mandátu

37, 9. IV. 1960; 3.

Zpravodajem:

zahr. a úst. práv. výb. zpr. t. 185

(Smlouva mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních.)

20, 31. X. 1957; 94.

Řeč v rozpravě:

o Varšavské smlouvě 1955, (t. 24.)

6, 24. V. 1955; 36.ISP (příhlásit)