Josef Matoušek

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MATOUŠEK Josef, Ing.

B, KSČ

77. (Plzeň)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 15.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zeměd.



ISP (příhlásit)