Jiří Beneš

Narozen: v roce 1919

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BENEŠ Jiří

B

220. (Kojetín-Prostějov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954.

Výbor. zdravot. do 18. 4. 1957. výbor zeměděl. od 18. 4. 1957 do 3. 7. 1958.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 218.

Vzdal se posl. mandátu přípisem z 3. VII. 1958.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P),

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích (t. 18-P).

P 7, 12. IV. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 28. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů (t. 22-P).

P 10, 19. VII. 1956.ISP (příhlásit)