Ing. Miroslav Bauer

Narozen: v roce 1927

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BAUER Miroslav, Ing.

KSČ

105. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 9. II. 1956; 61.ISP (příhlásit)