Ing. Jiří Baier

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BAIER Jiří, Ing.,

KSČ

13. (Praha-město)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 11.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., rozp. a hosp.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 33

(vl. nař. č. 30 Sb. z 10. VI. 1955 o vlád. výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fyziky a vl. nař. č. 33 Sb. z 28. V. 1955 o hospodářských smlouvách).

8, 30. VIII. 1955; 52.

vlád. návrh t. 25-P

(zákonné opatření předsednictva NS o dokumentaci investiční výstavby).

P 11, 20. IX. 1956.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stát. plánu rozvoje národního hospodářství RČS na rok 1955 (t. 19).

4, 22, III. 1955; 112.

o státním závěrečném účtu za rok 1956 (t. 192).

20, 30. X. 1957; 32.

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 15. IV. 1958; 101.ISP (příhlásit)