Jaromír Aust

Narozen: v roce 1918

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

AUST Jaromír

KSČ

123. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult. 18. 4. 1957.

Rada poslanců 24. 1. 1958.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 297), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení (t. 298) a o zákonu o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil (t. 299).

31, 26. III. 1959; 37.ISP (příhlásit)