Vojtěch Aubrecht

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

AUBRECHT Vojtěch

KSČ

95. (Karl. Vary)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců, výb. zdrav. 18. 4. 1957

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

výb. úst. práv. a zdrav. t. 239

(zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení).

26, 3. VII. 1958; 58.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o využití nerostného bohatství (horní zákon), (t. 168).

19, 5. VII. 1957; 108.ISP (příhlásit)