Josef Zvára

Narozen: v roce 1906
Zemřel: v roce 1977

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZVÁRA Josef

KSČ

154. (Pardubice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 19.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. dočas., kult.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 99

(zákon o organizaci tělesné výchovy.)

15, 20. XII. 1956; 94.

kult. výb. zpr. t. 205

(zákon o Institutu společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa.)

23, 19. XII. 1957; 37.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o kulturních památkách t. 221.

25, 17. IV. 1958; 55.

o zákonu o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé (t. 250.)

27, 16. 10. 1958; 105.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 18. II. 1960; 151.ISP (příhlásit)