Jindřich Zásmucký

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZÁSMUCKÝ Jindřich

ČS

117. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Mandát. výbor od 20. 2. 1959.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 35.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o hospodaření s byty (t. 105).

15, 20. XII. 1956; 130.ISP (příhlásit)