Jan Vodička

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VODIČKA Jan

KSČ

29. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. mandát.

Zpravodajem:

mandát. výb. zpr. t. 3

(ověření platnosti voleb poslanců Národního shromáždění.)

3, 14. XII. 1954; 112.

ústní zpráva mandát. výb.

(ověření platnosti volby posl. V. Housera.)

8, 30. VIII. 1955; 4.

mandát. výb. zpr. t. 39

(ověření platnosti volby posl. J. Pokorného.)

9, 24. X. 1955; 32.

mandát. výb. zpr. t. 69

(ověření platnosti volby posl. F. Štefánika, ing. H. Ďurkoviče a P. Bučáka.)

11, 30. VII. 1956; 5.

mandát. výb. zpr. t. 93

(ověření platnosti volby posl. A. Bernáškové.)

14, 29. XI. 1956; 8.

mandát. výb. zpr. t. 173

(ověření platnosti volby posl. Z. Fehérové, S. Kernerové, F. Meixnera, J. Míškové a A. Pauloviče.)

19, 4. VII. 1957; 10.

mandát. výb. zpr. t. 229

(ověření platnosti volby posl. Ant. Krčka a Michala Chudíka.)

24, 15. IV. 1958; 7.

mandát. výb. zpr. t. 268

(ověření platnosti volby posl. Přemysla Novotného, Pavla Tonhausera, Melichara Formánka a Jana Novotného.)

27, 16. X. 1958; 7.

mandát. výb. zpr. t. 305

(ověření platnosti volby posl. Josefa Černého.)

31, 26. III. 1959; 4.

mandát. výb. zpr. t. 347

(ověření platnosti volby posl. Tibora Bohdanovského.)

33, 8. VII. 1959; 10.

mandát. výb. zpr. t. 357

(ověření platnosti volby posl. Josefa Kuličky a Oldřicha Pavlovského.)

34, 18. XI. 1959; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90).

14, 30. XI. 1956; 90.

o zákonu o některých změnách v sociálním zabezpečení (t. 239) a o zákonu o úpravě důchodů některých odsouzených osob. (t. 240).

26, 3. VII. 1958; 61.ISP (příhlásit)