Miroslav Voborský

Narozen: v roce 1923

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VOBORSKÝ Miroslav, Ing.

KSČ

118. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv.

Rada poslanců od 10. 2. 1956.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. t. 9-P

(zákonné opatření předsednictva NS o dětských příspěvcích a o ochranné výchově).

P 5, 22. XI. 1955.

úst. práv. výb. zpr. t. 81

(zákon o civilním letectví) (letecký zákon).

13, 24. IX. 1956; 30.

úst. práv. výb. t. 30-P.

(zákonné opatření o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru.)

P 14, 29. V. 1958.

úst. práv. a rozp. a hosp. výb. zpr. t. 264

(zákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi.)

27, 17. 10. 1958; 135.

úst. práv. výb. zpr. t. 346

(o dokumentaci staveb).

33, 8. VII. 1959; 84.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o využití nerostného bohatství (horní zákon), (t. 168).

19, 5. VII. 1957; 104.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 17. II. 1960; 71.ISP (příhlásit)