Zdeněk Vávra

Narozen: v roce 1920

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VÁVRA Zdeněk

KSČ

219. (Prostějov II)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 23.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp. od 18. 4. 1957.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. a úst. práv. výb. zpr. t. 166

(zákon o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích).

19, 5. VII. 1957; 71.

úst. práv. a rozp. a hosp. výb. zpr. t. 263.

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních podnicích a některých jiných hosp. organizacích.)

27, 17. 10. 1958; 117.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o národních výborech (t. 394).

38, 25. V. 1960; 14.ISP (příhlásit)