Oldřich Vaverka

Narozen: v roce 1921

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VAVERKA Oldřich

KSČ

187. (Brno-město II)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 21.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 35

(vl. nař. č. 34 Sb. z 10. VI. 1955 o ředitelských fondech v podnicích stát. obchodu, jiných chozraščotních odbytových, obchodních a zásobovacích organizacích a v podnicích turistického a cestovního ruchu a vl. nař. č. 35 Sb. z 6. VII. 1955 o změně a doplnění vlád. nař. č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci).

9, 24. X. 1955; 58.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1958 (t. 227).

24, 15. IV. 1958; 112.ISP (příhlásit)