Jozef Valo

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VALO Jozef

KSS

345. (Kežmarok-Vysoké Tatry)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců 13. 12. 1954.

Výb. rozp. a hosp. od 18. 4. 1957.

Zvolen místopředsedou Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

10, 9. II. 1956; 12.

18, 18. IV. 1957; 217.

25, 16. IV. 1958; 7.

36, 18. II. 1960; 183.

Zpravodajem:

rozp. a hosp., úst. práv. a zdrav. výb. zpr. t. 90

(zákon o sociálním zabezpečení).

14, 29. XI. 1956; 24.

rozp. a hosp., zeměd., kult., zdrav., úst. práv. a zahr. výb. zpr. t. 227

(rozpočtový zákon na rok 1958).

24, 15. IV. 1958; 47.

rozp. a hosp., zeměd., kult., zdrav., úst. práv. a zahr. výb. zpr. t. 295

(rozpočtový zákon na r. 1959).

úst. práv. a rozp. a hosp. výb. zpr. t. 294

(zákon, kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky).

30, 19. a 20. II. 1959; 12 a 93.

rozp. a hosp., zeměd., kult., zdrav., úst. práv. a zahr. výb. zpr. t. 374

(rozpočtový zákon na rok 1960).

36, 17. II. 1960; 43.

čte návrh usnesení užšího předsednictva NS o souhlasu Národního shromáždění s deklarací moskevské konference, konané 29. XI.-2. XII. 1954.

2, 14. XII. 1954; 107.

čte Poselství NS Nejvyššímu sovětu SSSR o příležitosti 40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

20, 30. X. 1957; 14.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 14. VII. 1949 č. 195 Sb., o jednacím řádu Národního shromáždění a nahrazuje zákonem novým, t. 1.

3, 14. XII. 1954; 116.

na vydání zákona, kterým se zrušuje dekret ze dne 23. X. 1945 č. 106 Sb., o platech členů PNS a zákon ze dne 25. X. 1948 č. 246 Sb., o náhradě poslancům NS a nahrazuje zákonem novým, t. 2.

3, 14. XII. 1954; 124.

na vydání ústavního zákona o slovenských národních orgánech, t. 66.

11, 31. VII. 1956; 100.

Řeč v rozpravě:

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům (t. 3-P).

P 3, 24. II. 1955

o zákonném opatření předsednictva NS o placené dovolené na zotavenou v roce 1955 (t. 4-P).

P 3, 24. II. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí (t. 8-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o dětských příspěvcích a o ochranné výchově (t. 9-P).

P 5, 22. XI. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči (t. 12-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu (t. 11-P).

P 6, 15. XII. 1955.

o zákonném opatření předsednictva NS o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích (t. 21-P).

P 9, 28. VI. 1956.

o zákonném opatření předsednictva NS, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných ke službě v branné moci (t. 24-P).

P 11, 20. IX. 1956.

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90).

14, 30. XI. 1956; 114.

o zákonném opatření předsednictva NS o hospodářských stavebních smlouvách (t. 28-P).

P 13, 14. II. 1957.

o usnesení Nejvyššího sovětu SSSR k atomovému vyzbrojování západního Německa.

P 14, 29. V. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru (t. 30-P).

P 14, 29. V. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů JZD (t. 31-P).

P 14, 29. V. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o vedoucích odborů rad národních výborů (t. 32-P).

P 15, 10. VII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek (t. 33-P).

P 16, 18. XII. 1958.

o zákonném opatření předsednictva NS o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku (t. 34-P).

P 16, 18. XII. 1958.

o návrzích vlády Sovětského svazu na všeobecné a úplné odzbrojení.

P 18, 28. IX. 1959.

o zákonném opatření předsednictva NS o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti (t. 35-P).

P 18, 28. IX. 1959.

o zákonném opatření předsednictva NS o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích (t. 36-P).

P 19, 2. VI. 1960.

Projevy:

o zákonodárné činnosti předsednictva NS podle § 66 ústavy, k jejímuž uskutečnění předs. NS přistupuje.

P 2, 28. XII. 1954.ISP (příhlásit)