Jindřich Uher

Narozen: v roce 1911
Zemřel: v roce 1985

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

UHER Jindřich

KSČ

144. (Liberec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 10.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem potravinářského průmyslu 12. XII. 1954. 1, 13. XII. 1954; 7. 16. VI. 1956 jmenován ministrem potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků.

11, 30. VII. 1956; 4.ISP (příhlásit)