akad.PhDr. František Trávníček

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TRÁVNÍČEK František, akademik

KSČ

190. (Brno-město V)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 21.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. kult.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách (t. 80).

13, 24. IX. 1956; 61.ISP (příhlásit)