Josef Tesla

Narozen: v roce 1905
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TESLA Josef

KSČ

106. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 16.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem pracovních sil 15. X. 1955 do 31. 7. 1957, kdy bylo min. pracovních sil zrušeno vl. nař. z 31. 7. 1957, č. 50 Sb.

9, 24. X. 1955; 5.ISP (příhlásit)