Josef Šustr

Narozen: v roce 1920

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠUSTR Josef

KSČ

32. (Praha-venkov)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 12.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Vzdal se posl. mandátu dne 13. II. 1959; po něm nastoupil Josef Černý.

30, 19. II. 1959; 6.ISP (příhlásit)