Ing. Viktor Šurka

Narozen: v roce 1928

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠURKA Viktor, Ing.

KSS

336. (Žilina-venkov-Kysucké Nové Mesto)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Rada poslanců od 8. 4. 1955.

Výb. zahr. od 18. 4. 1957.

Zvolen členem komise (kraj slovenský) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 171

(Smlouva mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě režimu na státních hranicích).

19, 5. VII. 1957; 121.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech (t. 123) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů (t. 124).

16, 6. III. 1957; 30.

o státním závěrečném účtu za rok 1958 (t. 321).

33, 8. VII. 1959; 67.

o zákonu o národních výborech (t. 394).

38, 25. V. 1960; 26.

čte návrh Prohlášení NS k výzvě Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům všech zemí světa o zastavení pokusů s atomovými a vodíkovými zbraněmi.

24, 15. IV. 1958; 21.ISP (příhlásit)