Bedřich Štyndl

Narozen: v roce 1909

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTYNDL Bedřich

KSS

269. (Bratislava V.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 26.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. rozp. a hosp.

Rada poslanců od 10. 2. 1956.

Zvolen členem komise (kraj slovenský) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. a úst. práv. výb. zpr. t. 37

(zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích).

9, 24. X. 1955; 34.

rozp. a hosp. výb. zpr. t. 56

(vlád. nař. z 22. II. 1956 č. 9 Sb., o dodávce a odběru vývozních investičních celků).

12, 1. VIII. 1956; 169.

Řeč v rozpravě:

o rozpočtovém zákonu na rok 1956 (t. 50).

10, 9. II. 1956; 67.

k činnosti komisí poslanců NS pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

25, 16. IV. 1958; 16.

o rozpočtovém zákonu na rok 1960 (t. 374).

36, 17. II. 1960; 86.ISP (příhlásit)