Ing. Jozef Štrauch

Narozen: v roce 1928

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTRAUCH Jozef, Ing.

KSS

348. (Gelnica)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 30.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. úst. práv.

Zpravodajem:

rozp. a hosp. výb. a úst. práv. výb. zpr. t. 168

[zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)]. Doslov.

19, 5. VII. 1957; 94, 115.ISP (příhlásit)