František Štefánik

Narozen: v roce 1919

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTEFÁNIK František

SSL

286. (Senec-Sered)

Nastoupil po resign. Vincentu Pokojném.

Slib vykonal 11, 30. VII. 1956; 7.

Volba ověřena 11, 30. VII. 1956; 6.

Výb. úst. práv. od 18. 4. 1957.

Rada poslanců od 24. 4. 1957.

Zvolen členem komise (kraj slovenský) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 225

(zákon o změně předpisů o osvojení).

25, 17. IV. 1958; 70.

úst. práv. výb. zpr. t. 259

(zákon o trvalém usídlení kočujících osob).

27, 17. X. 1958; 163.

úst. práv. výb. zpr. t. 344

(zákon o změně pravomoci soudů a o změně a doplnění některých ustanovení z oboru soudnictví a státních notářství).

33, 8. VII. 1959; 34.

výb. rozp. a hosp., úst. práv. zpr. t. 356

(zákon o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku).

34, 19. XI. 1959; 82.

úst. práv. výb. zpr. t. 387

(zákon o provedení nové územní organizace soudů).

37, 9. IV. 1960; 49.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 30. VII. 1956.

11, 31. VII. 1956; 62.

o zákonu o nemocenském pojištění zaměstnanců (t. 89) a o zákonu o sociálním zabezpečení (t. 90); mluví též o šestém snížení maloobchodních cen spotřebního zboží.

14, 30. XI. 1956; 80.

o rozpočtovém zákonu na rok 1957 (t. 141).

17, 18. IV. 1957; 159.

o prohlášení NS k výzvě Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům všech zemí světa o zastavení pokusů s atomovými a vodíkovými zbraněmi;

24, 15. IV. 1958; 39.

o prohlášení NS k atomovému vyzbrojování západního Německa.ISP (příhlásit)