Ing. Otakar Šimůnek

Narozen: v roce 1908
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠIMŮNEK Otakar, Ing.

KSČ

155. (Pardubice)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 9.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem-předsedou Státního úřadu plánovacího 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 6.ISP (příhlásit)