Jan Šejna

Narozen: v roce 1927

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠEJNA Jan

KSČ

114. (Ústí n. L.)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Zvolen členem komise (kraj český) pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody podle § 353 tr. z.

18, 18. IV. 1957; 221.

Zpravodajem:

úst. práv. výb. zpr. t. 370

(zákon o některých služebních poměrech vojáků).

35, 18. XII. 1959; 37.ISP (příhlásit)