RSDr. Karol Šavel

Narozen: v roce 1921

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠAVEL Karel

KSS

332. (Žilina-město-Bytča)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 29.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Výb. zahr. od 10. 2. 1956.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 161

(Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou.

19, 4. VII. 1957; 20.

zahr. výb. zpr. t. 182

(Dohoda mezi Československou republikou a svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou).

20, 31. X. 1957; 99.

zahr. výb. zpr. t. 393

(Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Japonskem, podepsaná v Tokiu dne 15. prosince 1959).

38, 25. V. 1960; 50.ISP (příhlásit)