Josef Reitmajer

Narozen: v roce 1919

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

REITMAJER Josef

KSČ

245. (Český Těšín. Třinec)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 10.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Jmenován ministrem hutního průmyslu a rudných dolů 12. XII. 1954.

1, 13. XII. 1954; 7.

Zproštěn úřadu ministra hutního průmyslu a rudných dolů 1. VIII. 1957 a téhož dne pověřen řízením ministerstva těžkého strojírenství.

20, 30. X. 1957; 17.ISP (příhlásit)