Vincent Pokojný

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

POKOJNÝ Vincent

SS

286 (Senec - Sered)

Slib vykonal 1, 13. XII. 1954; 27.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Byl členem výb. dočas., zahr. a rady poslanců

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

1, 13. XII. 1954; 34.

Vzdal se posl. mandátu 10. II. 1956. Po něm nastoupil František Štefánik.

11, 30. VII. 1956; 4.

Zpravodajem:

vlád. návrh t. 5-P

(zákonné opatření předsednictva NS o jedech a látkách škodlivých zdraví).

P 4, 31, III. 1955.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 13. XII. 1954 o programu vlády.

2, 14. XII. 1954; 85.

o zákonném opatření předsednictva NS o státní správě ve věcech plavby (t. 1.-P).

P 2, 28. XII. 1954.

o zákonném opatření předsednictva NS o stát. službě pro míry a váhy, o stát. službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu (t. 2-P).

P 2, 28. XII. 1954.

o zákonném opatření předsednictva NS o státní dřevařské inspekci (t. 7-P).

P 4, 31. III. 1955.

o Varšavské smlouvě 1955 (t. 24.)

6, 24. V. 1955; 53.

o zákonném opatření předsednictva NS o změně předpisů o rozvodu (t. 14-P).

P 6, 15. XII. 1955.ISP (příhlásit)