Marie Petrová

Narozena: v roce 1914

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PETROVÁ Marie

KSČ

110. (Teplice-město-venkov)

Slib vykonala 1, 13. XII. 1954; 17.

Volba ověřena 3, 14. XII. 1954; 116.

Vzdala se posl. mandátu dne 25. II. 1957.

Její nástupkyně Jaroslava Míšková.

16, 6. III. 1957; 5.ISP (příhlásit)